طیب‌نیا استعفای رییس بیمه مرکزی ایران را پذیرفت

طیب‌نیا استعفای رییس بیمه مرکزی ایران را پذیرفت

امور اقتصاد و دارایی با استعفای رییس بیمه مرکزی که صبح امروز تقدیم وزارت اقتصاد و دارایی شده بود، موافقت کرد.

طیب‌نیا استعفای رییس بیمه مرکزی ایران را پذیرفت

(image)

امور اقتصاد و دارایی با استعفای رییس بیمه مرکزی که صبح امروز تقدیم وزارت اقتصاد و دارایی شده بود، موافقت کرد.
طیب‌نیا استعفای رییس بیمه مرکزی ایران را پذیرفت

بک لینک رنک 5

موسیقی