طلایی و حکیمی پور در دانشگاه علامه مناظره می‌کنند

طلایی و حکیمی پور در دانشگاه علامه مناظره می‌کنند

مناظره‌ای با موضوع بررسی عملکرد شورای شهر تهران فردا، ۲۷ اردیبهشت با حضور طلایی و حکیمی پور در دانشگاه علامه برگزار می‌شود.

طلایی و حکیمی پور در دانشگاه علامه مناظره می‌کنند

(image)

مناظره‌ای با موضوع بررسی عملکرد شورای شهر تهران فردا، ۲۷ اردیبهشت با حضور طلایی و حکیمی پور در دانشگاه علامه برگزار می‌شود.
طلایی و حکیمی پور در دانشگاه علامه مناظره می‌کنند

خرید بک لینک

استخدام