طرح هجرت؛ اردوی با نشاط و معنوی/ از اختراع حمام صحرایی تا خانه‌دار شدن پیرزن روستایی بعد از ۸۰ سال 

طرح هجرت؛ اردوی با نشاط و معنوی/ از اختراع حمام صحرایی تا خانه‌دار شدن پیرزن روستایی بعد از ۸۰ سال 

مردم روستا فکر نمی‌کردند که واقعا مشکل آب لوله کشی آنها حل شود، روزهای ابتدایی اردو کمی ناراحت بودند و نسبت به گل آلود بودن آب اعتراض داشتند.

طرح هجرت؛ اردوی با نشاط و معنوی/ از اختراع حمام صحرایی تا خانه‌دار شدن پیرزن روستایی بعد از ۸۰ سال 

(image)

مردم روستا فکر نمی‌کردند که واقعا مشکل آب لوله کشی آنها حل شود، روزهای ابتدایی اردو کمی ناراحت بودند و نسبت به گل آلود بودن آب اعتراض داشتند.
طرح هجرت؛ اردوی با نشاط و معنوی/ از اختراع حمام صحرایی تا خانه‌دار شدن پیرزن روستایی بعد از ۸۰ سال 

اسکای نیوز

مدلینگ