طرح عملیات آزادسازی موصل لو رفته بود

طرح عملیات آزادسازی موصل لو رفته بود

نخست وزیر عراق از ایجاد تغییراتی در طرح عملیات آزادسازی موصل بعد از افشای آن خبر داد.

طرح عملیات آزادسازی موصل لو رفته بود

(image)

نخست وزیر عراق از ایجاد تغییراتی در طرح عملیات آزادسازی موصل بعد از افشای آن خبر داد.
طرح عملیات آزادسازی موصل لو رفته بود

خرید vpn با سرعت عالی

ورزش و زندگی