طرح عملیاتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای کاهش قاچاق دام و افزایش سلامت فراورده‌های گوشتی

طرح عملیاتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای کاهش قاچاق دام و افزایش سلامت فراورده‌های گوشتی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه برای حمل دام و فراورده‌های دامی میان سازمان دامپزشکی و سازمان راهداری هماهنگی‌های خوبی وجود نداشته، از اجرای طرح اتصال سامانه یکپارچه قرنطینه به سامانه بارنامه برخط خبر داد.

طرح عملیاتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای کاهش قاچاق دام و افزایش سلامت فراورده‌های گوشتی

(image)

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه برای حمل دام و فراورده‌های دامی میان سازمان دامپزشکی و سازمان راهداری هماهنگی‌های خوبی وجود نداشته، از اجرای طرح اتصال سامانه یکپارچه قرنطینه به سامانه بارنامه برخط خبر داد.
طرح عملیاتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای کاهش قاچاق دام و افزایش سلامت فراورده‌های گوشتی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی