طرح ساماندهی دانشگاه شریف در حال پیگیری/ مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود

طرح ساماندهی دانشگاه شریف در حال پیگیری/ مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: مسئله ای که در حال حاضر دانشگاه صنعتی شریف به دنبال پیگیری آن است طرح ساماندهی دانشگاه است که به دنبال آن هستیم بخشی از زمین های شمال دانشگاه را خریداری کنیم.

طرح ساماندهی دانشگاه شریف در حال پیگیری/ مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود

(image)

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: مسئله ای که در حال حاضر دانشگاه صنعتی شریف به دنبال پیگیری آن است طرح ساماندهی دانشگاه است که به دنبال آن هستیم بخشی از زمین های شمال دانشگاه را خریداری کنیم.
طرح ساماندهی دانشگاه شریف در حال پیگیری/ مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود

مد روز

دانلود موزیک