طرح دولت تدبیر و امید برای افزایش سهم شرکت نفت از درآمد نفت به ۲۰درصد

در حال حاضر طرح جدیدی مطرح شده که سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام از ۱۴.۵درصد به ۲۰درصد افزایش یابد، این طرح هم‌اکنون در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح است و مخالفان و موافقانی دارد.