طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس دهم کلید خورد

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس دهم کلید خورد

جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را تهیه کرده‌اند و قرار است این طرح در هفته جاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس دهم کلید خورد

(image)

جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را تهیه کرده‌اند و قرار است این طرح در هفته جاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس دهم کلید خورد

فانتزی