طراح عملیات ترور نوری المالکی دستگیر شد

طراح عملیات ترور نوری المالکی دستگیر شد
نیروهای امنیتی ترکیه می‌گویند یکی از سرکرده‌های داعش را که متهم به طراحی نقشه ترور نخست وزیر سابق عراق است، بازداشت کرده‌اند.

طراح عملیات ترور نوری المالکی دستگیر شد

نیروهای امنیتی ترکیه می‌گویند یکی از سرکرده‌های داعش را که متهم به طراحی نقشه ترور نخست وزیر سابق عراق است، بازداشت کرده‌اند.
طراح عملیات ترور نوری المالکی دستگیر شد