طراحان طرح امنیت اخلاقی ناجا «به‌وقتش» برکنار می‌شوند/ ۴ تا ۶ میلیارد پول برای انتخابات در حاشیه‌ مشهد توزیع شده

طراحان طرح امنیت اخلاقی ناجا «به‌وقتش» برکنار می‌شوند/ ۴ تا ۶ میلیارد پول برای انتخابات در حاشیه‌ مشهد توزیع شده

حدود ۴۸ میلیارد تومان در حاشیه شهر مشهد در یکی – دو سال گذشته هزینه شده و بین چهار تا شش میلیارد تومان هم در آن حاشیه به صورت نقدی هزینه شده است.

طراحان طرح امنیت اخلاقی ناجا «به‌وقتش» برکنار می‌شوند/ ۴ تا ۶ میلیارد پول برای انتخابات در حاشیه‌ مشهد توزیع شده

(image)

حدود ۴۸ میلیارد تومان در حاشیه شهر مشهد در یکی – دو سال گذشته هزینه شده و بین چهار تا شش میلیارد تومان هم در آن حاشیه به صورت نقدی هزینه شده است.
طراحان طرح امنیت اخلاقی ناجا «به‌وقتش» برکنار می‌شوند/ ۴ تا ۶ میلیارد پول برای انتخابات در حاشیه‌ مشهد توزیع شده

فروش بک لینک

اسکای نیوز