طارمی و پرسپولیس به بن بست رسیدند/ آقای گل جدا می‌شود؟

طارمی و پرسپولیس به بن بست رسیدند/ آقای گل جدا می‌شود؟

قرارداد مهدی طارمی آخر فصل با پرسپولیس تمام می‌شود.

طارمی و پرسپولیس به بن بست رسیدند/ آقای گل جدا می‌شود؟

(image)

قرارداد مهدی طارمی آخر فصل با پرسپولیس تمام می‌شود.
طارمی و پرسپولیس به بن بست رسیدند/ آقای گل جدا می‌شود؟

بک لینک رنک 7

خرم خبر