ضیافت افطار نخبگان عراقی در سفارت ایران

ضیافت افطار نخبگان عراقی در سفارت ایران
ریال نیوز : به دعوت سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در عراق، ضیافت افطار با حضور گسترده نخبگان و شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی این کشور، در محل سفارت کشورمان در بغداد برگزار شد.

به گزارش ریال نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به دعوت سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در عراق، ضیافت افطار با حضور گسترده نخبگان و شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی همچون وزیر آموزش عالی و وزیر فرهنگ عراق، شماری از معاونین و مشاورین و مدیران کل وزارتخانه های آموزش عالی و فرهنگ، رؤسا و …

ضیافت افطار نخبگان عراقی در سفارت ایران

ریال نیوز : به دعوت سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در عراق، ضیافت افطار با حضور گسترده نخبگان و شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی این کشور، در محل سفارت کشورمان در بغداد برگزار شد.

به گزارش ریال نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به دعوت سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در عراق، ضیافت افطار با حضور گسترده نخبگان و شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی همچون وزیر آموزش عالی و وزیر فرهنگ عراق، شماری از معاونین و مشاورین و مدیران کل وزارتخانه های آموزش عالی و فرهنگ، رؤسا و …
ضیافت افطار نخبگان عراقی در سفارت ایران

bluray movie download