ضرب شصت ارتش سوریه به تروریست‌ها در شهرک «خان الشیخ»

ضرب شصت ارتش سوریه به تروریست‌ها در شهرک «خان الشیخ»

ارتش سوریه امروز موفق شد علاوه بر دفع حملات تروریست‌‌ها به جنوب غرب دمشق، بخشی از مزارع غرب شهرک خان الشیخ را نیز آزاد کنند.

ضرب شصت ارتش سوریه به تروریست‌ها در شهرک «خان الشیخ»

(image)

ارتش سوریه امروز موفق شد علاوه بر دفع حملات تروریست‌‌ها به جنوب غرب دمشق، بخشی از مزارع غرب شهرک خان الشیخ را نیز آزاد کنند.
ضرب شصت ارتش سوریه به تروریست‌ها در شهرک «خان الشیخ»

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال