«صفرپور» دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شد

«صفرپور» دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شد

انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (عضو دفتر تحکیم وحدت) برگزار و اعضای اصلی و علی‌البدل این انجمن مشخص شدند.

«صفرپور» دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شد

(image)

انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (عضو دفتر تحکیم وحدت) برگزار و اعضای اصلی و علی‌البدل این انجمن مشخص شدند.
«صفرپور» دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شد

بک لینک رنک 1

خبر جدید