صدور مجوز ورود موقت کالا برای شرکت‌های دانش‌بنیان

صدور مجوز ورود موقت کالا برای شرکت‌های دانش‌بنیان

سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از صدور مجوز ورود موقت کالا برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیلات گمرکی به این شرکت‌ها خبر داد.

صدور مجوز ورود موقت کالا برای شرکت‌های دانش‌بنیان

(image)

سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از صدور مجوز ورود موقت کالا برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیلات گمرکی به این شرکت‌ها خبر داد.
صدور مجوز ورود موقت کالا برای شرکت‌های دانش‌بنیان

بک لینک رنک 3

پرس نیوز