صحبت‌های شهربانو امانی توهین و جسارت به شهداست

صحبت‌های شهربانو امانی توهین و جسارت به شهداست

دبیر کل انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به صحبت‌های شهربانو امانی در خصوص یادمان شهدا گفت: سابقه افرادی چون امانی و نقش وی در فتنه ۸۸ روشن، و خط و مرز وی با ارزش‌های انقلاب متفاوت است.

صحبت‌های شهربانو امانی توهین و جسارت به شهداست

(image)

دبیر کل انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به صحبت‌های شهربانو امانی در خصوص یادمان شهدا گفت: سابقه افرادی چون امانی و نقش وی در فتنه ۸۸ روشن، و خط و مرز وی با ارزش‌های انقلاب متفاوت است.
صحبت‌های شهربانو امانی توهین و جسارت به شهداست

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال