شیعیان باید بفهمند تا زمانی که امام زمان نیاید دچار خسرانند

شیعیان باید بفهمند تا زمانی که امام زمان نیاید دچار خسرانند

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه شیعیان هنوز احساس نیاز نکرده اند که اگر امام زمان نیاید، دچار خسران هستند، عنوان کرد: دعای مضطرانه برای ظهور یعنی آنطور که برای خانواده خود دعا می کنیم برای ظهور امام زمان(عج) دعا کنیم.

شیعیان باید بفهمند تا زمانی که امام زمان نیاید دچار خسرانند

(image)

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه شیعیان هنوز احساس نیاز نکرده اند که اگر امام زمان نیاید، دچار خسران هستند، عنوان کرد: دعای مضطرانه برای ظهور یعنی آنطور که برای خانواده خود دعا می کنیم برای ظهور امام زمان(عج) دعا کنیم.
شیعیان باید بفهمند تا زمانی که امام زمان نیاید دچار خسرانند

ganool review