شکست سنگین ترامپ از تد کروز در ویومینگ

شکست سنگین ترامپ از تد کروز در ویومینگ

نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته شانس خود را برای تبدیل شدن به نامزد نهایی این حزب در انتخابات نوامبر در ویومینگ آزمایش کردند که در نهایت «تد کروز» به پیروزی رسید.

شکست سنگین ترامپ از تد کروز در ویومینگ

(image)

نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته شانس خود را برای تبدیل شدن به نامزد نهایی این حزب در انتخابات نوامبر در ویومینگ آزمایش کردند که در نهایت «تد کروز» به پیروزی رسید.
شکست سنگین ترامپ از تد کروز در ویومینگ

بک لینک رنک 4

گوشی موبایل