شکست تأسیسات دریایی در دومین دیدار/ گلزنی شمسایی مقابل نماینده برزیل

شکست تأسیسات دریایی در دومین دیدار/ گلزنی شمسایی مقابل نماینده برزیل

شاگردان وحید شمسایی در دومین دیدار خود در مسابقات جام باشگاه‌های جهان شکست خوردند.

شکست تأسیسات دریایی در دومین دیدار/ گلزنی شمسایی مقابل نماینده برزیل

(image)

شاگردان وحید شمسایی در دومین دیدار خود در مسابقات جام باشگاه‌های جهان شکست خوردند.
شکست تأسیسات دریایی در دومین دیدار/ گلزنی شمسایی مقابل نماینده برزیل

کانون نماز