شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان از غیورمردان تیم ملی قدردانی کرد

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان از غیورمردان تیم ملی قدردانی کرد

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان در پی قهرمانی دلاور مردان تیم ملی کشتی فرنگی کشور در مسابقات جام جهانی پیام تبریک صادر کرد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان از غیورمردان تیم ملی قدردانی کرد

(image)

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان در پی قهرمانی دلاور مردان تیم ملی کشتی فرنگی کشور در مسابقات جام جهانی پیام تبریک صادر کرد.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان از غیورمردان تیم ملی قدردانی کرد

موسیقی