شهلا بهروزی راد در رده پنجم بهترین قایقرانان جهان قرار گرفت

شهلا بهروزی راد در رده پنجم بهترین قایقرانان جهان قرار گرفت

شهلا بهروزی‌راد قایقران پارالمپیکی ایران در مسابقات جهانی آلمان با یک پله صعود نسبت به دوره پیش این رقابت‌ها، در رده پنجم جهان قرار گرفت.

شهلا بهروزی راد در رده پنجم بهترین قایقرانان جهان قرار گرفت

(image)

شهلا بهروزی‌راد قایقران پارالمپیکی ایران در مسابقات جهانی آلمان با یک پله صعود نسبت به دوره پیش این رقابت‌ها، در رده پنجم جهان قرار گرفت.
شهلا بهروزی راد در رده پنجم بهترین قایقرانان جهان قرار گرفت

wolrd press news