شهرداری تهران موظف به اعلام بدهی‌های خود شد/ مخالفت با واگذاری شهرآفتاب و شهروند

شهرداری تهران موظف به اعلام بدهی‌های خود شد/ مخالفت با واگذاری شهرآفتاب و شهروند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ارائه طرح دو فوریتی به شورای شهر تهران خواستار مشخص شدن بدهی های شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی شد.

شهرداری تهران موظف به اعلام بدهی‌های خود شد/ مخالفت با واگذاری شهرآفتاب و شهروند

(image)

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ارائه طرح دو فوریتی به شورای شهر تهران خواستار مشخص شدن بدهی های شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی شد.
شهرداری تهران موظف به اعلام بدهی‌های خود شد/ مخالفت با واگذاری شهرآفتاب و شهروند

دانلود نرم افزار جدید