شمار دقیق حاجیان ایرانی ۸۶ هزار و ۳۰۰ نفر/ ۳۰۰ کاروان از ۵۹۰ کاروان مدینه قبل هستند

شمار دقیق حاجیان ایرانی ۸۶ هزار و ۳۰۰ نفر/ ۳۰۰ کاروان از ۵۹۰ کاروان مدینه قبل هستند
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: داشتن لپ تاپ برای حجاج ایرانی مشکلی جز معطلی خود و کاروان ندارد، زیرا سعودی‌ها حین بازرسی لپ تاپ‌ها را توقیف و بعد آن‌ها را عودت می‌دهند بنابراین بهتر است زوار لپ تاپ با خود نداشته باشند.

شمار دقیق حاجیان ایرانی ۸۶ هزار و ۳۰۰ نفر/ ۳۰۰ کاروان از ۵۹۰ کاروان مدینه قبل هستند

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: داشتن لپ تاپ برای حجاج ایرانی مشکلی جز معطلی خود و کاروان ندارد، زیرا سعودی‌ها حین بازرسی لپ تاپ‌ها را توقیف و بعد آن‌ها را عودت می‌دهند بنابراین بهتر است زوار لپ تاپ با خود نداشته باشند.
شمار دقیق حاجیان ایرانی ۸۶ هزار و ۳۰۰ نفر/ ۳۰۰ کاروان از ۵۹۰ کاروان مدینه قبل هستند