شغلی که ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان برای شما درآمد دارد!

شغلی که ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان برای شما درآمد دارد!

در میان مشاغل آگهی‌شده نخستین روز هفته بازاریاب مسکن، راننده آژانس، پیک موتوری، فروشنده پوشاک، نگهدار کودک و سالمند، بازاریابان آگهی، تجهیزات ساختمانی و مواد غذایی جزو پردرآمدترین مشاغل آگهی‌شده هستند.

شغلی که ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان برای شما درآمد دارد!

(image)

در میان مشاغل آگهی‌شده نخستین روز هفته بازاریاب مسکن، راننده آژانس، پیک موتوری، فروشنده پوشاک، نگهدار کودک و سالمند، بازاریابان آگهی، تجهیزات ساختمانی و مواد غذایی جزو پردرآمدترین مشاغل آگهی‌شده هستند.
شغلی که ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان برای شما درآمد دارد!

بازی