شعرا منویات مقام معظم رهبری را به شعر تبدیل می‌کنند

شعرا منویات مقام معظم رهبری را به شعر تبدیل می‌کنند

علیرضا قزوه با اشاره به دیدار جمعی از شاعران با رهبر معظم انقلاب در برنامه رادیویی «رویداد» گفت: این شعرا منویات رهبری را با کمترین هزینه به شعر تبدیل می‌کنند.

شعرا منویات مقام معظم رهبری را به شعر تبدیل می‌کنند

(image)

علیرضا قزوه با اشاره به دیدار جمعی از شاعران با رهبر معظم انقلاب در برنامه رادیویی «رویداد» گفت: این شعرا منویات رهبری را با کمترین هزینه به شعر تبدیل می‌کنند.
شعرا منویات مقام معظم رهبری را به شعر تبدیل می‌کنند

میهن دانلود