شروط مقام معظم رهبری در باره برجام نقض شده است

شروط مقام معظم رهبری در باره برجام نقض شده است

 نویسنده کتاب راز قطعنامه ۵۹۸ گفت: مقام معظم رهبری با شروط ۹ گانه برجام را مورد تایید قرار داد و یکی از شرط ها رفع تحریم‌ها در همان روز اجرا بود و اکنون دولت روحانی باید پاسخ دهد که چرا تحریم‌ها تداوم دارد.

شروط مقام معظم رهبری در باره برجام نقض شده است

(image)

 نویسنده کتاب راز قطعنامه ۵۹۸ گفت: مقام معظم رهبری با شروط ۹ گانه برجام را مورد تایید قرار داد و یکی از شرط ها رفع تحریم‌ها در همان روز اجرا بود و اکنون دولت روحانی باید پاسخ دهد که چرا تحریم‌ها تداوم دارد.
شروط مقام معظم رهبری در باره برجام نقض شده است

بک لینک رنک 1

استخدام