شرط بندی جالب کارشناس جوان پرسپولیسی روی آنتن زنده!

سپهر حیدری بازیکن سابق پرسپولیس می گوید برای بازی ۱۵ فروردین تیمش ۱۰۰ هزار نفر به ورزشگاه آزادی می آیند.