شب ولادت امام رضا (ع)، هیئت کجا برویم؟

شب ولادت امام رضا (ع)، هیئت کجا برویم؟
​برنامه هیئت‌های مذهبی شاخص تهران که در شب ولادت امام رضا (ع) اقدام به برپایی مراسم می‌کنند، منتشر می‌شود.

شب ولادت امام رضا (ع)، هیئت کجا برویم؟

​برنامه هیئت‌های مذهبی شاخص تهران که در شب ولادت امام رضا (ع) اقدام به برپایی مراسم می‌کنند، منتشر می‌شود.
شب ولادت امام رضا (ع)، هیئت کجا برویم؟