«سیندرلا» محبوب‌ترین قصه مردمی در انگلیس/ «سفیدبرفی» سوم شد

«سیندرلا» محبوب‌ترین قصه مردمی در انگلیس/ «سفیدبرفی» سوم شد

داستان سیندرلا به عنوان محبوب‌ترین قصه پریان در انگلیس انتخاب شد.

«سیندرلا» محبوب‌ترین قصه مردمی در انگلیس/ «سفیدبرفی» سوم شد

(image)

داستان سیندرلا به عنوان محبوب‌ترین قصه پریان در انگلیس انتخاب شد.
«سیندرلا» محبوب‌ترین قصه مردمی در انگلیس/ «سفیدبرفی» سوم شد

wolrd press news