سیل در استان سریل افغانستان ۲۴ قربانی گرفت

سیل در استان سریل افغانستان ۲۴ قربانی گرفت

شمار تلفات سیل در استان شمالی سرپل افغانستان به بیست و چهار نفر رسید.

سیل در استان سریل افغانستان ۲۴ قربانی گرفت

(image)

شمار تلفات سیل در استان شمالی سرپل افغانستان به بیست و چهار نفر رسید.
سیل در استان سریل افغانستان ۲۴ قربانی گرفت

فیلم سریال آهنگ