سپهوند شکست خورد/ بوکسور ایران در چه صورت المپیکی می‌شود؟

سپهوند شکست خورد/ بوکسور ایران در چه صورت المپیکی می‌شود؟

 نماینده بوکس ایران با قبول شکست مقابل بوکسور ازبک در مرحله نیمه نهایی رقابتهای قاره ای چین یک شانس دیگر برای کسب سهمیه المپیک دارد.

سپهوند شکست خورد/ بوکسور ایران در چه صورت المپیکی می‌شود؟

(image)

 نماینده بوکس ایران با قبول شکست مقابل بوکسور ازبک در مرحله نیمه نهایی رقابتهای قاره ای چین یک شانس دیگر برای کسب سهمیه المپیک دارد.
سپهوند شکست خورد/ بوکسور ایران در چه صورت المپیکی می‌شود؟

بک لینک