سویا ۰-۲ بارسلونا/ یک نود دقیقه دیگر تا اولین قهرمانی فصل

سویا ۰-۲ بارسلونا/ یک نود دقیقه دیگر تا اولین قهرمانی فصل

بارسلونا در دیدار سوپرکاپ اسپانیا موفق شد با نتیجه ۲-۰ سویا را شکست بدهد تا شاگردان خورخه سامپائولی در آستانه از دست دادن دومین جام ابتدای فصل قرار بگیرند.

سویا ۰-۲ بارسلونا/ یک نود دقیقه دیگر تا اولین قهرمانی فصل

(image)

بارسلونا در دیدار سوپرکاپ اسپانیا موفق شد با نتیجه ۲-۰ سویا را شکست بدهد تا شاگردان خورخه سامپائولی در آستانه از دست دادن دومین جام ابتدای فصل قرار بگیرند.
سویا ۰-۲ بارسلونا/ یک نود دقیقه دیگر تا اولین قهرمانی فصل

عکس های داغ جدید