سوگواری خیل عظیم عزاداران فاطمی در بارگاه «امام علی» (ع)

عتبه علویه امروز اعلام کرد که میلیو‌ن‌ها عزادار فاطمی، سالروز شهادت دخت نبی اکرم را در نجف اشرف گرامی داشتند.