سومین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی رهبر معظم انقلاب آغاز شد

سومین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی رهبر معظم انقلاب آغاز شد

با حضور جانشین فرمانده کل ارتش سومین همایش اندیشه‌های دفاعی رهبر معظم انقلاب در سالن باقرالعلوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر آغاز شد.

سومین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی رهبر معظم انقلاب آغاز شد

(image)

با حضور جانشین فرمانده کل ارتش سومین همایش اندیشه‌های دفاعی رهبر معظم انقلاب در سالن باقرالعلوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر آغاز شد.
سومین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی رهبر معظم انقلاب آغاز شد

دانلود سریال و آهنگ