سوریان: این قهرمانی ارزانی شما ملت لایق و قدردان

سوریان: این قهرمانی ارزانی شما ملت لایق و قدردان

فرنگی‌کار پرافتخار ایران با صدور پیامی قهرمانی تیم ملی در جام جهانی کشتی فرنگی را تبریک گفت.

سوریان: این قهرمانی ارزانی شما ملت لایق و قدردان

(image)

فرنگی‌کار پرافتخار ایران با صدور پیامی قهرمانی تیم ملی در جام جهانی کشتی فرنگی را تبریک گفت.
سوریان: این قهرمانی ارزانی شما ملت لایق و قدردان

عکس