«سوریان» از ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی کنار گذاشته شد

«سوریان» از ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی کنار گذاشته شد

ترکیب اولیه تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک در مغولستان اعلام شد.

«سوریان» از ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی کنار گذاشته شد

(image)

ترکیب اولیه تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک در مغولستان اعلام شد.
«سوریان» از ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی کنار گذاشته شد

اتومبیل

مدلینگ