سود ۲۵ میلیون یورویی مادرید برای میلان

سود ۲۵ میلیون یورویی مادرید برای میلان

بنا بر پیش بینی یک سایت ایتالیایی فینال چمپیونزلیگ به شهر میلان حداقل ۲۵ میلیون یورو سود می رساند.

سود ۲۵ میلیون یورویی مادرید برای میلان

(image)

بنا بر پیش بینی یک سایت ایتالیایی فینال چمپیونزلیگ به شهر میلان حداقل ۲۵ میلیون یورو سود می رساند.
سود ۲۵ میلیون یورویی مادرید برای میلان

اس ام اس جدید