سند تصویری از ورود نیروهای ترک به خاک سوریه

گروه فیلم برداری کانال تلویزیونی Ren TV موفق شده از نیروهای مسلح ترک در مرز این کشور با سوریه فیلمی تهیه کند که در آن ماشین های حامل سلاح به سمت مرزهای سوریه حرکت می کنند.