سند اعترافات عامل ترور مقام معظم رهبری در سال ۶۰

سند اعترافات عامل ترور مقام معظم رهبری در سال ۶۰

پس از عملیات ۶ تیر ۱۳۶۰ که موجب زخمی شدن حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای شد، نیروهای دادستانی انقلاب توانستند ردی از گروه رهروان فرقان بیابند و در شهریور ۱۳۶۰ دو تن از عوامل بمب‌گذاری مسجد ابوذر دستگیر شدند.

سند اعترافات عامل ترور مقام معظم رهبری در سال ۶۰

(image)

پس از عملیات ۶ تیر ۱۳۶۰ که موجب زخمی شدن حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای شد، نیروهای دادستانی انقلاب توانستند ردی از گروه رهروان فرقان بیابند و در شهریور ۱۳۶۰ دو تن از عوامل بمب‌گذاری مسجد ابوذر دستگیر شدند.
سند اعترافات عامل ترور مقام معظم رهبری در سال ۶۰

wolrd press news