«سندرز» در ایالت «مین» بر «کلینتون» چیره شد

به گزارش رسانه‌های امریکا، برنی سندرز، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری این کشور در انتخابات درون حزبی در ایالت مِین پیروز شده است.