سمیه عباسپور به فینال رقابت‌های کامپوند راه یافت

سمیه عباسپور به فینال رقابت‌های کامپوند راه یافت

پس از دست‌یابی به نشان برنز و کسب سهمیه پارالمپیک، سمیه عباسپور به فینال مسابقات بخش جهانی نیز راه یافت.

سمیه عباسپور به فینال رقابت‌های کامپوند راه یافت

(image)

پس از دست‌یابی به نشان برنز و کسب سهمیه پارالمپیک، سمیه عباسپور به فینال مسابقات بخش جهانی نیز راه یافت.
سمیه عباسپور به فینال رقابت‌های کامپوند راه یافت

car