سریلانکا شهر اقتصادی در نزدیکی کلمبو احداث می کند

سریلانکا شهر اقتصادی در نزدیکی کلمبو احداث می کند

کابینه سریلانکا روز جمعه با احداث شهر اقتصادی به عنوان بخشی از پروژه شهر بندری چین در بندر کلمبو موافقت کرد.

سریلانکا شهر اقتصادی در نزدیکی کلمبو احداث می کند

(image)

کابینه سریلانکا روز جمعه با احداث شهر اقتصادی به عنوان بخشی از پروژه شهر بندری چین در بندر کلمبو موافقت کرد.
سریلانکا شهر اقتصادی در نزدیکی کلمبو احداث می کند

تکست آهنگ