سرنگونی مینی‌بوس در کردستان ۱۳ مسافر را راهی بیمارستان کرد

سرنگونی مینی‌بوس در کردستان ۱۳ مسافر را راهی بیمارستان کرد

سخنگوی سازمان امداد و نجات با اشاره به واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در کردستان گفت: بر اثر این حادثه ۱۳ مسافر مصدوم شد و یک نفر جان خود را از دست داد.

سرنگونی مینی‌بوس در کردستان ۱۳ مسافر را راهی بیمارستان کرد

(image)

سخنگوی سازمان امداد و نجات با اشاره به واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در کردستان گفت: بر اثر این حادثه ۱۳ مسافر مصدوم شد و یک نفر جان خود را از دست داد.
سرنگونی مینی‌بوس در کردستان ۱۳ مسافر را راهی بیمارستان کرد

هنر