سرمربی جدید مس کرمان انتخاب شد

سرمربی جدید مس کرمان انتخاب شد

سرمربی پیشین تیم‌های ذوب‌آهن، راه‌آهن و پیکان سکان هدایت تیم مس کرمان را برعهده گرفت.

سرمربی جدید مس کرمان انتخاب شد

(image)

سرمربی پیشین تیم‌های ذوب‌آهن، راه‌آهن و پیکان سکان هدایت تیم مس کرمان را برعهده گرفت.
سرمربی جدید مس کرمان انتخاب شد

روزنامه ایران