سخن گفتن از هولوكاست در میان شارلاتانیزم رسانه‌ای كار بزرگی است

سخن گفتن از هولوكاست در میان شارلاتانیزم رسانه‌ای كار بزرگی است

حسن عباسی برگزاری نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور «هولوکاست» را کاری مهم دانست که در زیر فشار شارلاتانیزم رسانه ای سعی دارد حقیقت را بیان کند.

سخن گفتن از هولوكاست در میان شارلاتانیزم رسانه‌ای كار بزرگی است

(image)

حسن عباسی برگزاری نمایشگاه و مسابقه کاریکاتور «هولوکاست» را کاری مهم دانست که در زیر فشار شارلاتانیزم رسانه ای سعی دارد حقیقت را بیان کند.
سخن گفتن از هولوكاست در میان شارلاتانیزم رسانه‌ای كار بزرگی است

آهنگ جدید