سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: جان کری در دیدار با مقامات عربستان درباره مسائل منطقه گفتگو کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: جان کری در دیدار با مقامات عربستان درباره مسائل منطقه گفتگو کرد

تونر گفت: «وزیر امور خارجه آمریکا گزارشی از آخرین تحولات در سوریه را پس از تاکید مجدد بر ترک مخاصمه در هفته گذشته، ارائه کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: جان کری در دیدار با مقامات عربستان درباره مسائل منطقه گفتگو کرد

(image)

تونر گفت: «وزیر امور خارجه آمریکا گزارشی از آخرین تحولات در سوریه را پس از تاکید مجدد بر ترک مخاصمه در هفته گذشته، ارائه کرد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: جان کری در دیدار با مقامات عربستان درباره مسائل منطقه گفتگو کرد

خرید بک لینک

استخدام