ستاری: استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج اولویت دیپلماسی علمی است

ستاری: استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج اولویت دیپلماسی علمی است

معاون علمی فناوری ریاست جمهوری گفت: یکی از بحث جدی در دیپلماسی علمی استفاده از همین ظرفیت ایرانیان خارج از کشور است که میلیاردها تومان برای آنها هزینه شده.

ستاری: استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج اولویت دیپلماسی علمی است

(image)

معاون علمی فناوری ریاست جمهوری گفت: یکی از بحث جدی در دیپلماسی علمی استفاده از همین ظرفیت ایرانیان خارج از کشور است که میلیاردها تومان برای آنها هزینه شده.
ستاری: استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج اولویت دیپلماسی علمی است

فروش بک لینک

موزیک سرا