ساکت: تغییر محل برگزاری فینال جام حذفی غیرممکن است

ساکت: تغییر محل برگزاری فینال جام حذفی غیرممکن است

عضو سازمان لیگ تاکید کرد تغییر محل برگزاری دیدار نهایی جام حذفی عملاً ممکن نیست.

ساکت: تغییر محل برگزاری فینال جام حذفی غیرممکن است

(image)

عضو سازمان لیگ تاکید کرد تغییر محل برگزاری دیدار نهایی جام حذفی عملاً ممکن نیست.
ساکت: تغییر محل برگزاری فینال جام حذفی غیرممکن است

خرید بک لینک

تلگرام