سان لندن: علیزاده اولین زن ایرانی است که مدال المپیک را به نام خود ثبت کرده است

سان لندن: علیزاده اولین زن ایرانی است که مدال المپیک را به نام خود ثبت کرده است

روزنامه پرتیراژ لندن گزارشی از مدال آوری باشکوه کیمیای تکواندوکاری ایران منتشر کرده و به اولین مدال آوری زن ایرانی در تاریخ المپیک اشاره کرده است.

سان لندن: علیزاده اولین زن ایرانی است که مدال المپیک را به نام خود ثبت کرده است

(image)

روزنامه پرتیراژ لندن گزارشی از مدال آوری باشکوه کیمیای تکواندوکاری ایران منتشر کرده و به اولین مدال آوری زن ایرانی در تاریخ المپیک اشاره کرده است.
سان لندن: علیزاده اولین زن ایرانی است که مدال المپیک را به نام خود ثبت کرده است

مرکز فیلم