سامانه «اعلام تعداد سیم کارت‌های به نام افراد» راه‌اندازی شد

سامانه «اعلام تعداد سیم کارت‌های به نام افراد» راه‌اندازی شد

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی از راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص بر روی پورتال این سازمان خبر داد.

سامانه «اعلام تعداد سیم کارت‌های به نام افراد» راه‌اندازی شد

(image)

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیوئی از راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص بر روی پورتال این سازمان خبر داد.
سامانه «اعلام تعداد سیم کارت‌های به نام افراد» راه‌اندازی شد

بک لینک